Sovussa ja yhteistyössä


Yhteistoiminnallinen pätevyys
Yhteistoiminnan olosuhteet
Tietämyksen hallinta
Vaikuttaminen ja ymmärtäminen
Onnistumisen palapeli
Tämä hetki
Hermanni
Sovussa ja yhteistyössä
Postia
YHDESSÄ ELÄMINEN VAATII OSAAMISTA

Menestyvissä yhteisöissä on yhteiset ja yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt. Tiedetään mitä tehdään ja miten toimitaan. Ymmärretään mikä on tärkeää porukalle ja kullekin sen jäsenelle. Roolit ovat tasapainossa vallan, vastuun ja vaikuttamisen osalta.

Kaiken tämän onnistuminen vaatii osaamista. Osaaminen on sitä, että ymmärretään mitä ollaan tekemässä, on oivallettu oma rooli ja vastuu kokonaisuuden osana ja osataan arvioida ihmisten välisten tapahtumien merkitys.

Oppimalla pelaamaan yhteen ja luottamaan toisiin, porukasta vapautuu niitä käyttämättömiä voimavaroja, joita kaikissa yhteisöissä on runsaasti varastossa. Näiden voimavarojen avulla ei ainoastaan suoriuduta vaan myös kehitytään ja saavutettan jotakin. Tarjotaan jäsenille hyvä ja turvallinen olo yhteisön jäsenenä. Kaikkien panosta nimittäin tarvitaan, sillä juusi se korvaamaton oivallus voi kypsyä kenen tahansa aivoissa.

Tavoitteet   Vuorovaikutus   Johtaminen... Viime aikoina olen

 havainnut, että sankariteot ja onnistumiset ovat yhä useammassa tapauksessa menestyksellistä

 yhteistyötä... Kilpikonnan kuvaLogo
... voimme oppia niitä taitoja,
joiden avulla hyvä elämä
yhdessä onnistuu.


Mauritz Mehtiö 040 - 526 33 90
Sähköpostiyhteydenotot,
osoite muotoa:  etunimi.sukunimi@maxmetodi.fi
Vaihda etunimi.sukunimi muotoon mauritz.mehtio