Sovussa ja yhteistyössä


Yhteistoiminnallinen pätevyys
Yhteistoiminnan olosuhteet
Tietämyksen hallinta
Vaikuttaminen ja ymmärtäminen
Onnistumisen palapeli
Tämä hetki
Hermanni
Sovussa ja yhteistyössä
Postia
HARMONISELLE YHTEISTYÖLLE ON OLTAVA OLOSUHTEET

Aktiiviset ja aloitteelliset toimijat varmistavat kehityksen ja jatkuvan tarvittavan muutoksen. Yhteistyön syvin perusta on vankalla pohjalla kun kaikilla on oikeus sekä tehdä ja toimia että myös osallisua.

Perustehtävässä jämäkästi pysyminen takaa voimavarojen riittämisen. Keskittynen ensisijoisesti juuri niihin tehtäviin, joita varten yhteisö on olemassa, varmistaa turvallisen tulevaisuuden. Tämä luo tukevan perustan myös yksilöiden hyvinvoinnille.

Tekemisen arvostaminen ja kunnioituksen saaminen ovat harmonisen yhteistoiminnan palapelissä tärkeitä osatekijöitä. Elleivät yksilöt koe osaansa merkitykselliseksi, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäminen voi olla työlästä ja syntyvä stressi saattaa vaarantaa jopa terveydentilankin.

Tehtävä   Arvot   Kumppanit... 30 miljoonan

 vuoden geeniperimä vaalittavana. Tämä tehtävä pitäisi siis purkaa jokaisen toimintaa

 ohjaaviksi pelisäännöiksi. Sopiiko, että aloitamme seuraavanlaisella ryhmätyöllä? Kilpikonnan kuvaLogo
... on mahdollista luoda
yhteistoiminnalle otolliset
olosuhteet
.

Mauritz Mehtiö 040 - 526 33 90
Sähköpostiyhteydenotot,
osoite muotoa:  etunimi.sukunimi@maxmetodi.fi
Vaihda etunimi.sukunimi muotoon mauritz.mehtio